شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

رويا-19

+ هر که هستي و هر کجا دوستت دارم همه چيز و همه کس را دوست داشته باش اما به همه چيز و همه کس دل نبند به زندگي بخند تا زندگي بهت بخنده
صنوبر
88/2/20
ساعت ویکتوریا
رويا-19
0 امتیاز
0 برگزیده
128 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
رويا-19 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top